.

Konferensrum - Budapest Novotel - Budapest Novotel Hotell City

Konferensrum - Budapest Novotel - Budapest Novotel Hotell City
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Bokning Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Bokning