.

Konferens och wellnesshotell i Hotell Novotel Budapest City

Konferens och wellnesshotell i Hotell Novotel Budapest City
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Bokning Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Bokning